1 saattir ne izlesem diye düşünüyor fakat bir sonuca varamıyor musun?

RUH HALİNE UYGUN FİLMİ BULMAYA
HAZIR MISIN GÜZEL İNSAN?